Trầm Hương Cảnh ( Mã THC.01)

2,000,000 

  • Được làm thủ công 100%, tự nhiên từ thân trầm lâu năm tuổi.
  • Loại bỏ hết phần giác trắng, tạo lũa trầm độc đáo.
  • Trầm cảnh THC.01 có chiều cao 40cm, đường kính 15cm, bao gồm đế.