CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TẠI CÔNG TY TRẦM HƯƠNG AN NHIÊN

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TẠI TRẦM HƯƠNG AN NHIÊN

Áp dụng toàn quốc từ ngày 01/01/2016.

Nhóm sản phẩm Phần bảo hành Thời gian bảo hành Qui định bảo hành
Lò xông trầm bằng điện Bộ phần nguồn đốt 6 tháng –       Lỗi do nhà sản xuất sẽ được sữa chữa, bảo hành thay mới

–       Lỗi do người dùng, tùy vào trường hợp bảo hành có tính phí hoặc miễn phí

Vòng tay/Chuỗi hạt trầm hương Mỗi hạt trầm không vỡ, khan dán ép, cùng dây xỏ 12 tháng –       Bảo hành thay dây đánh bóng hạt miễn phí trong 12 tháng.

–       Các trường hợp cấn, móp méo hạt, làm biến đổi bề mặt, trong thân và trọng lượng hạt trong quá trình sử dụng, không áp dụng bảo hành đổi mới

Dụng cụ xông trầm

 

Điểm kết dính bằng keo, điểm nối 6 tháng –       Bảo hành dán keo, làm kết dính trong các trường hợp bong tróc do nhà sản xuất

–       Tùy vào trường hợp áp dụng miễn phí hay có tính phí

Trầm hương mỹ nghệ ( Quạt, đèn, cảnh trầm Điểm kết dính bằng keo, điểm nối 6 tháng –       Bảo hành dán keo, làm kết dính trong các trường hợp bong tróc do nhà sản xuất

–       Tùy vào trường hợp áp dụng miễn phí hay có tính phí

Các trường hợp quá hạn bảo hành : đều có tính phí, tùy vào trường hợp cụ thể.