Trầm Hương Nụ Thượng Hạng (Mã N.1000)

1,000,000 

  • Trầm Hương thiên nhiên cam kết chất lượng thượng hạng.
  • Hộp 50gram, 25 Nụ Trầm, thời gian cháy 15 phút.
  • Dùng chung các loại Lư Xông Trầm.