Vòng Tay Trầm Hương VT.05

8,000,000 

  • Xuất xứ trầm già Indonesia, cam kết thiên nhiên 100%.
  • Hiện nay đang dần khan hiếm.
  • Vòng có mùi thơm mạnh, tuổi trầm cao.
  • Vân trầm đẹp, nặng, chắc tay.