Vòng Tay Trầm Hương Chìm Nước – Mã VT.12

34,000,000 

  • Xuất xứ trầm hương loại 1, có độ dày và tuổi trầm rất cao.
  • Chìm nước, mùi thơm sống, thơm mạnh.
  • Mỗi vòng từ 13-14 hạt trầm tự nhiên.