Vòng Tay Hạt Tròn – Chìm Nước HTCN

100,000,000 

Giá bán dự kiến cho các loại trầm chìm :

Vòng tay trầm hương chìm nước 10mm 21 hạt : trọng lượng dao động từ 13-14gram : giá bán 50.000.000vnđ

Vòng tay trầm hương chìm nước 12mm 17 hạt : trọng lượng dao động từ 20-21gram : giá bán 100.000.000vnđ

Vòng tay trầm hương chìm nước 16mm 14 hạt : trọng lượng dao động từ 32-33gram : giá bán 180.000.000vnđ