Vòng Tay Đốt Trúc – Chìm Nước DTCN

50,000,000 

Vòng Tay Đốt Trúc – Chìm Nước DTCN thuộc nhóm Nguyên liệu trầm chìm nước không thường xuyên, vì vậy Quí khách hàng vui lòng liên hệ trước

Giá bán dự kiến cho các loại trầm chìm :

Vòng tay trầm hương chìm nước 10mm 21 hạt : trọng lượng dao động từ 13-14gram : giá bán 50.000.000vnđ

Vòng tay trầm hương chìm nước 12mm 17 hạt : trọng lượng dao động từ 20-21gram : giá bán 100.000.000vnđ

Vòng tay trầm hương chìm nước 16mm 14 hạt : trọng lượng dao động từ 32-33gram : giá bán 180.000.000vnđ