Tượng Trầm Hương Phổ Thông Nhỏ TPTN

1,500,000 

  • Xuất xứ: trầm tốc Việt Nam
  • Công nghệ CNC, làm nét lại bằng tay
  • Có nhiều mẫu khác nhau để lựa chọn
  • Kích thước ( bình quân ) : 8cm x 5cm x 15cm
  • Tự nhiên, mùi nhẹ, độc đáo