Trầm Hương Nụ Cao Cấp N.02

  • Kích thước trầm nụ :  Dài 04cm, rộng 1cm, số lượng 50 nụ.
  • Thời gian cháy: 8-10 phút.
  • Được sản xuất từ Bột Trầm Hương nguyên chất 100%.