Trầm Hương Miếng THM.01

700,000 

  • Trầm Hương Miếng THM.01 là phần Trầm Hương còn đã làm sạch phần giác không nhiễm Trầm.
  • Sản phẩm có độ khô tốt, “sạch hàu”.
  • Có lớp tinh dầu trầm đẹp, đồng đều.
  • Mùi thơm ngọt, có độ lưu hương khá tốt.