Trầm Hương Cảnh ( Mã THC.05 )

30,000,000 

  • Giá thành phẩm tùy thuộc vào hình dạng, lớp dầu, xuất xứ và độ hiếm có.
  • Mẫu số chung cao từ 70cm – 1000cm. Trọng lượng trầm ở khoảng 900gram – 1100gram
  • Lưu ý: sản phẩm được thay đổi và cập nhật thường xuyên bằng sản phẩm có giá trị tương đương.
  • Cập nhật sản phẩm chi tiết hiện tại Add zalo 0906365839 để nhận.