Trầm Hương Cảnh ( Mã THC.01 )

12,000,000 

  • Giá thành phẩm tùy thuộc vào hình dạng, lớp dầu, xuất xứ và độ hiếm có.
  • Mẫu số chung cao từ 20cm – 40cm. Trọng lượng trầm ở khoảng 200gram – 250gram
  • Lưu ý: sản phẩm được thay đổi và cập nhật thường xuyên bằng sản phẩm có giá trị tương đương.
  • Cập nhật sản phẩm chi tiết hiện tại Add zalo 0906365839 để nhận.