Than Đốt Trầm TDT

30,000 

  • Xuất xứ: Arab
  • 1 túi 10 viên.
  • Thời gian cháy 30 – 40 phút mỗi viên than.
  • Bảo quản kín, tránh độ ẩm.