Nhang Trầm Nụ (Mã N.01)

160,000 

  • Nụ có kích thước lớn. cao 4cm, rộng 1.3cm (có khoan lỗ bên trong).
  • Ưu tiên dùng với các loại lư xông trầm, thác khói xông trầm
  • Gồm 35 nụ, thời gian cháy 12 phút.