Nhang Trầm Hương Vòng – Loại 2h

450,000 

  • Mùi thơm trầm ở dạng nhẹ, dịu thoang thoảng.
  • ít khói, không cay mắt, mùi thơm tự nhiên.
  • Hộp 48 vòng, đường kính vòng 5cm.
  • Thời gian cháy 1 vòng đơn là 3h ( 180 phút)