Nhang Trầm Hương Tháp (Mã T.01)

  • Được làm hoàn toàn từ bột trầm nguyên chất
  • Chiều cao 6,8cm, đường kính 1,8 cm
  • Thời gian cháy 40-45 phút
  • Giá bán 250.000 vnđ, hộp 50gram.

Hết hàng