Nhang Trầm Hương – Mã CT.110

80,000 

  • Nhang trầm được làm từ bột trầm hương nguyên bản, kết dính bằng keo bời lời.
  • Hôp nhang 100 cây ( tương đương 95 gram ).
  • Cây nhang có kích thước 30cm ( trong đó phần bột trầm là 20cm ).
  • Thời gian cháy trung bình 45 phút.