Nhang Trầm Hương Cao Cấp CT.75

170,000 

  • Là loại nhang trầm hương có tăm sử dụng mỗi ngày trong tâm linh, thờ cúng.
  • Nhang được làm theo kích cỡ: 40cm
  • Hộp 100 gram, tương đương 75 cây.
  • Thời gian cháy từ 60 phút.