Lò Xông Trầm Đa Năng

390,000  351,000 

  • Lò Xông Trầm Đa Năng được làm từ lim loại đồng.
  • Sử dụng đa năng cho cả 03 loại Nhang trầm: Nhang Không Tăm, Nụ, Vòng.
  • Bộ sản phẩm có hình dáng như bảo tháp, mang giá trị tâm linh cao.