Đốt Trầm Bằng Gỗ – Đĩa Tròn GO1

90,000 

  • Gỗ hương tự nhiên.
  • Bao gồm 1 đĩa xông và 1 hỗ lô.
  • Đường kính 8cm, cao 6cm.
  • Dùng cho Nhang trầm vòng, nhang có tăm và nhang trầm không tăm.