Chuỗi Trầm Đeo Cổ – Phổ Thông DCPT

2,000,000  1,600,000 

  • Trầm hương tự nhiên, mùi thơm sống.
  • Làm tay thủ công, hạt đều.
  • Loại hạt trúc ( kỹ thuật bo tròn hạt 2 đầu )
  • Có 02 phiên bản 7mm, 8mm
  • Xuất xứ : Việt Nam, Malaysia, Indonesia.
  • ( lưu ý: đôi khi nguyên liệu trầm sẽ được thay thế vẫn đảm bảo giá trị tương đương )