Chuỗi Trầm Đeo Cổ – Chìm Nước DCCN

80,000,000 

Chuỗi Trầm Đeo Cổ – Chìm Nước DCCN thuộc nhóm Nguyên liệu trầm chìm nước không thường xuyên, vì vậy Quí khách hàng vui lòng liên hệ trước

Giá bán chi tiết phụ thuộc vào giá nguyên liệu tại thời điểm mua hàng.