Chuỗi Trầm Đeo Cổ – Cao Cấp DCCC

10,000,000  7,900,000 

  • Trầm hương thiên nhiên, bề mặt mộc.
  • Làm tay thủ công, hạt tròn đều, bóng chắc.
  • Phiên bản: 5mm – 6mm – 7mm
  • Xuất xứ : Philippin, Malaysia, Indonesia
  • ( lưu ý: đôi khi nguyên liệu trầm sẽ được thay thế vẫn đảm bảo giá trị tương đương )