Chuỗi Trầm 108 – Phổ Thông CTPT

2,000,000  1,800,000 

  • Trầm hương tự nhiên, không làm màu nhân tạo.
  • Làm tay thủ công, hạt tròn đều
  • Có 02 phiên bản 6mm, 7mm.
  • Xuất xứ : Việt Nam, Malaysia, Indonesia
  • ( lưu ý: đôi khi nguyên liệu trầm sẽ được thay thế vẫn đảm bảo giá trị tương đương )