Chuỗi Trầm 108 – Cao Cấp CTCC

4,000,000 

  • Trầm hương tự nhiên, bề mặt mộc.
  • Làm tay thủ công, hạt tròn đều, bóng chắc.
  • Có 02 phiên bản: 7mm, 8mm
  • Xuất xứ : Việt Nam, Malaysia, Indonesia, philippin
  • ( lưu ý: đôi khi nguyên liệu trầm sẽ được thay thế vẫn đảm bảo giá trị tương đương )