Chuỗi Hạt Trầm Hương – CH.08

8,000,000 

  • Là loại vòng trầm hương 108 hạt cao cấp.
  • Mỗi hạt trầm có bề mặt chắc bóng, nhiều vân dầu.
  • Bề mặt hạt trầm được giữ vẻ mộc tự nhiên vốn có.