Chuỗi Hạt Đeo Cổ Trầm Hương CH.05

38,000,000 

  • Trầm hương thiên nhiên 100%.
  • Mỗi hạt trầm thật sự đặc biệt vì được làm từ những miếng trầm lâu năm, mùi thơm nổi bật.
  • Chuỗi Hạt Đeo Cổ Trầm Hương CH.05 hiện tại chỉ có phiên bản 6 ly, số lượng không nhiều.