CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TẠI TRẦM HƯƠNG AN NHIÊN :

Giới thiệu

Bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng là vô cùng quan trọng. Việc thu thập,và xử lý thông tin người dùng phải được tôn trọng và bảo mật đúng cách.

Vì vậy, chính sách bảo mật ghi rõ các thực tiễn mà chúng tôi đã áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng. Đồng thời tạo sự tin tưởng về việc quản lí thông tin từ chúng tôi.

Cách thu thập thông tin cá nhân

Trầm Hương An Nhiên có thể thu thập thông tin cá nhân về người tiêu dùng (như tên, email, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ), theo những cách sau đây:

 • Thông qua trang web;
 • Thông qua nhà bán lẻ, nhà phân phối, người bán hàng;
 • Khi người tiêu dùng liên hệ để hỏi hoặc khiếu nại đối với sản phẩm của chúng tôi.
 • Khi người tiêu dùng đánh giá hoặc nhận xét về sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi; và/hoặc
 • Khi người tiêu dùng tham gia chương trinh khuyến mại và nghiên cứu thị trường của chúng tôi.

Cookies

Đôi khi chúng tôi sử dụng công nghệ “cookie” trên trang web của mình. Cookies là thông tin được lưu trữ trên máy tính của người tiêu dùng bằng trình duyệt web để lưu lại những preferences khi người tiêu dùng đăng nhập vào những trang web cụ thể. Chúng tôi sử dụng cookie để hỗ trợ xác định đặc điểm vị trí mà người tiêu dùng quan tâm nhất để cung cấp thêm những gì mà người tiêu dùng cần.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Mục tiêu chính của Trầm Hương An Nhiên trong việc thu thập thông tin cá nhân là đảm bảo rằng người tiêu dùng hài lòng với sản phẩm/dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Thông tin cá nhân của người tiêu dùng không bao giờ được chia sẻ, bán, cho thuê hoặc tiết lộ ra ngoài công ty. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để duy trì tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Trầm Hương An Nhiên có thể sử dụng thông tin cá nhân do người truy cập cung cấp:

 • Để liên lạc với người tiêu dùng về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Cung cấp cho người tiêu dùng các mẫu sản phẩm và khuyến mại mang tính cá nhân;
 • Cho phép người tiêu dùng tham gia vào các cuộc thi, khuyến mại và khảo sát;
 • Giải quyết, điều tra và giám sát các yêu cầu hoặc khiếu nại về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Cho mục đích phát triển sản phẩm nội bộ và kiểm soát chất lượng;
 • Để đo lường hiệu suất của các sáng kiến tiếp thị, quảng cáo, để cá nhân hoá, truy cập và cải tiến trang web của chúng tôi.

Cách Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba của chúng tôi trong những trường hợp nhất định, bao gồm trong các trường hợp sau:

 • Chia sẻ thông tin của người tiêu dùng với các công ty thàng viên của Trầm Hương An Nhiên. Bao gồm công ty mẹ, công ty con và các chi nhánh của chúng tôi.
 • Chia sẻ thông tin của người tiêu dùng với các công ty đối tác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người tiêu dùng với các công ty đối tác được lựa chọn cẩn thận và đồng cam kết khi chúng tôi tin rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ có thể thu hút người tiêu dùng.

Chính Sách Bảo Mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 10 năm 2019.